Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Raadhuisstraat 6a
6129CD Urmond
Tel. 06 - 42 67 00 06

Therapie


Jungiaans Analytische Therapie

De tegenstelling tussen verstand (weten en willen) en gevoel (beleven en voelen) levert vaak een spanningsveld op. Soms is dat spanningsveld erg groot. Dan kan het leven ongemakkelijk of zelfs ondraaglijk zwaar zijn.

Er kunnen aanwijsbare oorzaken zijn zoals een traumatische ervaring. Je weet dat de ervaring voorbij is maar je iets in jou; je gevoel en beleving zeggen wat anders. Misschien sta je nog steeds in een soort vecht- of vluchtstand of is je alertheid groter dan nodig is.  De reden kan ook minder aanwijsbaar en duidelijk zijn en dan ‘zit je gewoon niet lekker in je vel’, heb je last van ‘gevoelens van onrust, gejaagdheid, lusteloosheid of je bent je inspiratie kwijt. Zelf een oplossing of uitweg vinden lukt soms niet; je had die dan ongetwijfeld al gevonden. Analytische therapie kan je daarbij helpen.

Jungiaans Analytische Therapie streeft naar integratie van gevoel en verstand

Is jouw (psychische) last te groot, dan is Jungiaans analytische therapie een mogelijkheid. De tegenstelling tussen gevoel en verstand is bij uitstek het terrein waarop ik me als Jungiaanse analytisch therapeut mee bezighoud. Ik ga mét jou samen op onderzoek uit om te ontdekken hoe de tegenstelling (opnieuw) in balans gebracht kan worden en welke betekenis jouw overlevingsstrategieën hebben.

Soms zijn de veroorzakers en onderliggende factoren vrij snel aan de oppervlakte te brengen. Soms is sprake  van (verdrongen of vergeten) herinneringen ontstaan door traumatische ervaringen. Traumatische ervaringen kunnen zich voordoen als een ingrijpende en indringende ervaring maar ook als een langdurig proces waarin je je onveilig, ongewenst, buitengesloten etc. hebt gevoeld

Als Jungiaans analytisch therapeut ga ik met je de dialoog aan en zoek samen met je naar de echte kern van jou en jouw persoonlijkheid.

Indringende ervaringen vormen je leven

In ieders en dus ook in jouw leven komen uitdagingen en problemen voor. Meestal kun je daar prima mee omgaan. Soms doen zich echter situaties voor die  je (dreigen te) overweldigen. In vaak zijn dit ervaringen die lijken op eerdere indringende ervaringen die je ooit hebt opgedaan. Vanuit het standpunt van vandaag zijn ze in jouw ogen misschien niet traumatisch - 'het viel best wel mee'! -  maar toch... De beleefde ervaring kan wel degelijk indringend en zelfs traumatisch voor je zijn geweest. Besef wat je echt is overkomen komt - soms pas vele jaren - later. Je weet dat de ervaring voorbij is en dat het goed is gekomen maar op het moment zelf ‘zat je volledig in de ingrijpende situatie' en wist je niet of en hoe die indringende ervaring ooit zou eindigen. Je kwam in een soort overlevingsstand te staan en een deel van je leefde 'gewoon' door en een ander deel probeerde je te beschermen tegen die ingrijpende ervaringen en de beleving die daaruit voortkwamen. Achteraf kun je dan alsnog flink last krijgen van de gedragspatronen die ooit nodig waren om je te beschermen tegen een ‘onnatuurlijke situatie’ of trauma, maar in het gewone leven niet meer passend zijn of comfortabel aanvoelen. 

Een toevallige gebeurtenis kan een oorspronkelijke dreiging opnieuw voelbaar maken.

Hoe vervelend dat ook is als je opnieuw 'in de angst komt' of veel heftiger reageert dan je normaliter doet - daarmee krijg je wel de kans ‘opruiming’ te houden en ook dat lukt vaak zelf. Soms is het echter nodig om passende hulp te zoeken en ‘in therapie te gaan’. Therapie is dan een manier om alsnog zonder jouw overlevingsstrategieën en belemmeringen jouw weg te vinden door het Leven. De hulp die je in de therapie krijgt, maakt het voor je mogelijk te ontdekken wat en hoe je belemmerd wordt en wat deze belemmeringen kunnen opheffen.

Jungiaans Analytische Therapie biedt mogelijkheden om op zoek te gaan naar de diepere waarde van jouw leven. De zin van het leven en de worstelingen die u als mens daarbij tegenkomt gaan namelijk voorbij de eigen (traumatische en/of levens-) ervaringen; zij raken je tot in het diepste van uw ‘mens-zijn’. 

Begeleiding in de palliatieve zorg

Ont-moet is ook beschikbaar voor jou en je naasten in de palliatieve fase van je leven als genezing geen optie meer is en het levenseinde naderbij komt. Ook dan is zingeving vaak een thema. Soms komen oude trauma's meer aan de oppervlakte en vragen alsnog om aandacht voor de oude pijn of het oude verdriet. Op beide vlakken kan en wil Ont-moet jouw gesprekspartner en begeleider zijn. 

Het Onbewuste, gevoelens en beleving drukken zich uit in beelden en symbolen

Diepe gevoelens, belevingen kennen geen woorden. Je  probeert wel te beschrijven wat er in je omgaat, maar de echte kern wordt niet geraakt. Gevoelens en belevingen gedragen zich daarbij als een strandbal die je onder water probeert te drukken. Deze strandbal blijft omhoog komen en wegdrukken helpt niet. Datzelfde geldt voor gevoelens en angsten die je niet onder ogen wilt of kunt zien. Ook deze maken zich telkens voelbaar en wegdrukken helpt ook daarbij onvoldoende. Anders willen en denken en vandaar uit jouw gedrag aanpassen helpt evenmin. Je ontkomt er niet aan om verder te kijken en jouw angsten onder ogen te zien. Soms hebben deze angsten en gevoelens (nog) geen woorden, want angst 'schakelt zelfs het taalgebied in onze hersenen (gedeeltelijk) uit. 

Woorden zijn  vaak onvoldoende om te vertellen wat je echt raakt of waar je last van hebt. Een beeld of symbool zegt dan uiteindelijk meer dan honderd woorden. Een Jungiaans analytisch therapeut maakt om die reden gebruik van beelden. Deze kunnen de gevoelens en beleving verhelderen. Je kunt daarbij onder andere denken aan: tekeningen, sprookjes, dromen en visualisaties. De beelden die daarbij opkomen drukken uit, wat woorden soms (nog) niet kunnen. Via de taal der beelden start ik daarom met jou samen de zoektocht om dat wat onbewust was (en misschien moest blijven) samen met jou alsnog woorden en betekenis te geven.

Ook jouw lijf werkt mee en vertelt net als in de beelden hoe het echt met je is. Denk maar eens aan termen zoals: "een last op je schouders dragen; het is niet te verteren; het beneemt je je adem...' Met eenvoudige praktische oefeningen en bijzondere methodieken kunnen we het verhaal van het lijf tastbaar en zichtbaar maken. 

Therapie ‘krijgen’ is hard werken

Therapiesessies zijn vaak zeer intensief; er moet hard gewerkt worden. Je komt tenslotte voor meer dan een gezellig gesprekje; je wil ‘beter in je vel zitten’. Al mag je ervan uitgaan, dat ook bij Ont-moet graag gelachen wordt en het ook zeker zal gaan over waar je goed in bent.

Bij Ont-moet benut je jouw tijd zo maximaal mogelijk en dat kost soms veel energie. Het kan daarom gebeuren, dat je na een sessie even tijd nodig heeft om bij te komen. Het is soms nodig om extra alert te zijn in het verkeer en liefst geen afspraken te hebben na een sessie; gun jezelf ook die tijd.

Ont-moet werkt met jouw toestemming samen met andere hulpverleners

Therapie betekent dat er zeer persoonlijke kwesties aan de orde komen. Je moet dan ook zeker kunnen weten, dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Toch kan het belangrijk zijn om bepaalde informatie met anderen, bijvoorbeeld jouw huisarts te delen.

Ik sta garant voor de vertrouwelijkheid (zie ook de Beroeps-en gedragscode) en zal dan ook altijd vooraf schriftelijke toestemming vragen alvorens informatie over jouw en/of jouw behandeling, met anderen te delen.

Tot slot: Er is geen verwijzing nodig voor Jungiaans analytische therapie. Ik hecht echter wel veel waarde aan optimale samenwerking met voor jouw belangrijke hulpverleners. Maar wel met het motto:

“Niets ‘over’ jou, zonder jou”.

Meer weten over Jungiaans Analytische Therapie?

Kijk ook eens op de ‘informatief pagina’. Je vindt daar - onregelmatig-  artikelen over allerlei thema's zoals: trauma, dromen of anorexia nervosa

Of neem contact op info@ont-moet.com of 06-42670006 voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek; het kost je alleen wat tijd. 

Trefwoorden op deze pagina:
Angst, begeleiding, beleving, gevoel, onbewuste, overlevingsstrategie, samenwerking, spanningsveld, therapie.