Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Raadhuisstraat 6a
6129CD Urmond
Tel. 06 - 42 67 00 06

 

13 oktober 2021  - Visitatie van Ont-moet

Elke 3 jaar wordt mijn praktijk gevisiteerd. Onderzocht wordt hoe het is gesteld met mijn bedrijfsvoering; voldoe ik aan de wettelijke en andere voorwaarden en hoe staat het met mijn kennis/kunde en ervaring. 

Vandaag is mijn praktijk beoordeeld en de visiteur liet zich zeer positief uit over de wijze waarop bij mij c.q. bij Ont-moet de zaken geregeld zijn. Ik ben blij met de mooie feedback als teken dat ik op een verantwoorde wijze bezig ben en voldoe aan de voorwaarden die aan mij als psychosociaal c.q. Jungiaans analytisch therapeut zijn gesteld. 

Bron NFG

Visitatie is een leerinstrument dat beoogt de kwaliteit van het werk van de NFG als beroepsorganisatie te verbeteren. Het is een gestructureerde methode gericht op het toetsen van de bedrijfsvoering enerzijds en de competenties (kennis/kunde/ervaring) van de hulpverlener anderzijds aan wettelijke en andere van toepassing zijnde criteria.

Verbetering van de kwaliteit

Als hulpverlener kun je de uitkomst van de visitatie gebruiken om de kwaliteit van je dienstverlening te verhogen; dat er verbeteringsideeën naar voren komen. Zodanig dat de cliënt vertrouwen zal blijven stellen in het werk van de hulpverlener als psychosociaal werkende. Voor de NFG geeft het een inzicht hoe de kwaliteit van de hulpverleners in de praktijk vertaald is door middel van meetbare punten, en de NFG kan de uitkomsten weer gebruiken om beleid te maken c.q. te herformuleren.

Therapie in tijden van Corona

Ont-moet staat ook op dit moment nog steeds voor je klaar. Dat doe ik overigens wel met in acht neming van een aantal maatregelen. Die vind je in de bijlage. 

Deze tijden kunnen moeilijk zijn zeker als Corona jou of mensen uit jouw omgeving heel direct treft. Schroom niet om dan contact op te nemen; wellicht kan ik iets voor je betekenen. 

Coronamaatregelen praktijk Ont-moet