Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Raadhuisstraat 6a
6129CD Urmond
Tel. 06 - 42 67 00 06

Coaching

Coaching bij Ont-moet: u beleeft ‘t

Coaching bij Ont-moet gaat over gedrag én beleving. Zonder inzicht in de beleving blijft het echte probleem namelijk vaak ‘onder de tafel’. Deze aandacht voor de beleving onderscheidt Ont-moet van coaching die vooral gedragsverandering of -aanpassing nastreeft.

Een coachingstraject is intensief, in tijd begrenst en doelgericht. Coaching helpt managers èn medewerkers, maar ook zelfstandige ondernemers of professionals zoals (huis-)artsen, fysiotherapeuten, dietistes en vele anderen.

Coaching kan voor jou als leidinggevende, medewerker of professional op individuele basis of voor jouw team of groep een welkom middel zijn om oude en vaak onuitgesproken onderstromen achter te laten. De verschillen tussen medewerkers kunnen weer een bron van kracht worden in plaats van een reden voor (onderlinge) verwijdering of verharding.

De wil om te veranderen is niet genoeg

Ondanks goede voornemens, adviezen, afspraken en de wil om het anders te doen lukt het vaak niet te veranderen.

Het (opnieuw) aanreiken van adviezen en gedragsalternatieven helpt namelijk doorgaans onvoldoende. Adviezen zijn er vaak in overvloed en teams hebben meer dan genoeg afspraken gemaakt hoe het anders moet en toch blijft de echte verandering uit.

Coaching bij Ont-moet werkt anders. Zij is gericht op de onderliggende en beïnvloedende factoren die de patronen en het gedrag in de werksituatie in stand houden: de beleving. Zonder deze bewustwording is namelijk slechts een tijdelijke verbetering haalbaar. Onder de druk van alledag val je zelf of valt jouw team waarschijnlijk weer snel terug in het oude gedragspatroon. En dat is nu net wat jij en/of jouw leidinggevende niet willen.

Coaching door Ont-moet zorgt voor duurzame resultaten

‘Authentiek en een In-dividu (letterlijk: ongedeeld) zijn

De weg om te komen tot een authentieke wijze van functioneren vraagt moed en het opheffen van de strijd met jezelf én (soms) met anderen.

Ont-moeten betekent daarmee ook in de dialoog met een ander mens en in de eigen (werk-)omgeving overeind blijven.

De veranderingen die tot stand komen, maken dat je flexibel en standvastig omgaat met de (elke!) omgeving waarin je je bevindt. Ont-moet streeft in zijn aanpak naar duurzame verandering die verder gaat, dan aanleren van nieuwe vaardigheden.

Coaching voor leidinggevenden

Als leidinggevende staat u vaak voor grote dilemma’s. Hoe kan ik medewerkers gemotiveerd houden en toch de ‘targets’ halen die de organisatie stelt? Wat kan ik doen om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te houden? Hoe ga ik om met ‘professionals’ die vooral voor hun eigen vakinhoud gaan? Hoe kan ik de samenwerking in mijn team verbeteren? Uw vraagstukken komen in een coachingstraject bij Ont-moet aan de orde. U maakt op verrassende wijze kennis met uw eigen sterke en zwakke punten. U krijgt inzicht in uw belemmeringen op belevingsniveau. Daarmee kunt uw gedrag vanuit inzicht veranderen. U leert leiden en sturen en de kracht en talenten van uw medewerkers nog beter te benutten. Coaching bij Ont-moet haalt het beste uit u èn daarmee ook uit uw medewerkers.

Ont-moet kan ook met u samen een (aanvullende) training verzorgen voor en met uw team.

Coaching voor medewerkers

De steeds terugkerende veranderingen in (zorg-)organisaties vragen om een grote flexibiliteit van medewerkers. Zeker in de zorg hebben de professionals vaak een grote intrinsieke motivatie om ‘goede zorg’ te bieden. Soms levert dit een te groot spanningsveld op voor een of meer van uw medewerkers. Zij zijn niet langer in staat de veranderingen op de voet te volgen en daar flexibel op te reageren; er kan verstarring of verharding optreden. Verzuim, burnout of demotivatie liggen dan op de loer. Coaching kan dan een mogelijkheid zijn om de talenten van die medewerker alsnog tot zijn recht te laten komen.

Soms wordt voor de medewerker duidelijk dat een nieuwe weg moet worden ingeslagen; soms betekent dat een andere werkkring of zaken laten rusten; “Love it, Let it or Leave it”!

Coaching bij Ont-moet draagt bij aan het herstel van de flexibiliteit. Ont-moet streeft in haar aanpak naar een win-win-situatie voor werkgever en werknemer.

Teambuilding

Elk team heeft zijn eigen dynamiek. Dat hangt ondermeer samen met de fase van ontwikkeling en de tijd die het team al bijeen is. Daarnaast heeft ieder teamlid zijn of haar inbreng en draagt bij aan deze dynamiek en de sfeer binnen het team.

Om het functioneren te verbeteren kun je aan ‘teambuilding’ doen. Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten plannen om elkaar ook buiten het normale werk om te leren kennen. Of een training in de Ardennen. Uiteraard kun je  ‘elkaar ook eens goed de ‘waarheid zeggen’. De resultaten van deze vormen van teambuilding zijn vaak maar van korte duur of zelfs schadelijk, Ze zijn namelijk onvoldoende gericht op de ‘onderstromen’ en onbewuste patronen in het team.

Ont-moet verruimt inzicht in de onderstromen

Om die reden ga jij of jouw team bij Ont-moet aan de slag om inzicht in eigen en andermans gedrag te verkrijgen. Dat alleen is niet voldoende:” je pakt problemen of opdrachten die in uw team spelen meteen op”. Alleen met deze realiteit die u dagelijks tegenkomt in het achterhoofd is teambuilding meer dan een intensief moment of leuke dag. Met aandacht voor en inzicht in de beleving ontdek je al werkende wat er echt aan de hand is.

Ont-moet kan teams helpen

Teamleden leren door de Jungiaanse wijze van teamcoaching opnieuw elkaars kwaliteiten kennen en gebruiken en gaan de onderlinge verschillen waarderen in plaats van bestrijden. Verschillen zijn een bron van kracht in plaats van zwakte en het is aan het team om deze krachtbron te (her-)ontdekken.

Een team dat zich bewust is van de ingeslopen patronen die een optimaal functioneren in de weg staan, kan opnieuw ruimte vinden voor nieuwe wegen die creativiteit en productiviteit vergroten en meer ruimte bieden aan plezier in het werk.

Ont-moet werkt vooral in Zuidoost Nederland, maar komt zo nodig graag naar je toe op jouw locatie.

Soms is meer nodig dan alleen coaching

Tijdens een coachingstraject kan blijken, dat de problematiek van iemand zodanig is, dat coaching geen passend antwoord is? Ont-moet kan dan therapie aanbieden.

Therapie heeft  een duidelijk ander karakter dan coaching. In overleg met betrokkene worden afspraken gemaakt over het vervolg en de berichtgeving naar opdrachtgevers en eventuele derden.

Coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk

Ont-moet verstrekt geen informatie aan derden over de inhoud van de (individuele) coachingsgesprekken zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze vertrouwelijkheid geldt ook als je niet zelf de feitelijke opdrachtgever bent. De opdrachtgever (veelal de werkgever) krijgt op verzoek alleen een overzicht van de data waarop de gesprekken gevoerd zijn. Daarnaast krijgt hij alleen informatie over de hoofdthema’s die onderwerp van de coaching zijn geweest. Het is aan jezelf om eventueel nadere uitleg te geven over de besproken thema’s.

Meer weten over coaching?

Neem contact met ons op via info@ont-moet.com  of 06-42670006

Trefwoorden op deze pagina:

Authenticiteit, beleving, burn-out, coaching, demotivatie, duurzaam, flexibiliteit, inzicht, gedrag, gedragsverandering, leidinggevenden, medewerkers, teambuilding, therapie, ziekteverzuim.