Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Ecrevissestraat 9
6191 CH Beek
Tel. 06 - 42 67 00 06

 ONT-MOET
biedt
bijzondere en persoonlijke
begeleiding
 

Ont-moeten is:

 Strijd in jezelf beëindigen

Flexibel reageren op dat wat op je afkomt

Oude patronen kunnen en durven veranderen

In de ontmoeting met de ander jezelf blijven

Jezelf ontmoeten

 

ONT-MOET JE ZELF

 

Ont-moet zoekt naar uw bronnen van kracht en inzicht

Ont-moet werkt op deskundige, betrokken èn persoonlijke wijze.

Ont-moet streeft naar bewustwording zodat u zelf ziet waar oude vastzittende patronen u dwarszitten

en hoe u deze kunt veranderen.

Ont-moet is meer dan begeleider bij gedragsveranderingen die slechts aanpassing tot doel hebben.

Ont-moeten betekent ‘jezelf kunnen zijn’ en daarmee ‘de mens die je werkelijk bent’ .

Ont-moet heeft veel affiniteit met:

  • de gezondheidszorg
  • de oncologische en palliatieve zorg
  • de zorg voor mensen met een eetstoornis
  • leidinggeven vanuit bezieling
  • menselijk gedrag

Ont-moet is er voor u:

  • als u therapie of coaching nodig heeft
  • als u een boeiende training zoekt voor uzelf of bijvoorbeeld uw team om beter te functioneren of samen te werken;
  • als u een leuke en leerzame workshop of lezing zoekt als professional of gewoon omdat ook u geïnteresseerd bent in mensen.

Durft ook u een ont-moeting aan!


Wim Janssen

 

 

Jungiaans


C.G. Jung (1875-1961)

Vanuit zijn achtergrond als psychiater heeft Jung de analytische psychologie en therapie ontwikkeld. Zijn bevindingen hebben geleid tot een bijzondere therapievorm en een bijzondere (filosofische) opvatting over de (diepte-)psychologische drijfveren van de mens.

Veel menselijke processen worden vanuit zijn gedachtegoed inzichtelijk en begrijpelijk. Wij hebben aan hem allerlei begrippen te danken zoals: archetype, collectieve onbewuste, schaduw, introvert, extravert, synchroniciteit etc. Deze begrippen maken ondermeer duidelijk hoezeer de mens verbonden is met de wereld en andere mensen. De analytische therapie maakt gebruik van inzichten uit de psychoanalyse en andere therapeutische stromingen en combineert deze tot een samenhangende therapievorm. Een vorm die ervoor zorgt, dat u ‘de mens kunt worden die u werkelijk bent’.

Analytische therapie: een ontdekkingsreis

De analytische therapie richt zich op het (her-) ontdekken en bewust worden van de eigen onbewuste delen. Dat wat ‘vergeten’ moest worden, maar ook uw schaduwkant; de dingen die u liever niet onder ogen ziet. Het doel is integratie van deze delen. Integratie houdt in bewust zijn van uw eigen kwaliteiten, de eigen valkuilen en dat wat u drijft en deze als delen van uzelf accepteren en waarderen. De analytische therapie maakt daarbij gebruik van beelden, zoals: tekeningen, dromen, imaginaties etc. Deze beelden drukken namelijk ongecensureerd uit wat het onbewuste kenbaar wil maken. Al kan de werkelijke boodschap bijvoorbeeld uit een droom lastig te achterhalen zijn. Alle methoden zijn erop gericht om de ontdekkingstocht naar wie iemand werkelijk is te ondersteunen of te vergemakkelijken.

Jungiaans: het menselijke streven naar heel en ongedeeld zijn.

Elk mens heeft een bewuste en zichtbare kant en daarnaast een – voor hem zelf – onbewuste aandrijvende natuur. Kenmerkend voor Jung’s opvattingen is, dat de buitenwereld weerspiegelt, wat er in een mens gebeurt; “zo binnen, zo buiten”. Zich herhalende problemen en patronen in iemands leven zijn daarbij symbolisch voor onderliggende en onbewuste factoren.

Deze onbewuste factoren (schaduw- en dissociatieve delen) dienen zich ondermeer aan in de vorm van projecties. De persoon ‘veroordeelt’ bijvoorbeeld bepaald gedrag van anderen. Als de projectie “eraf” is, (h-)erkent hij pas hoezeer dit gedrag ook in hemzelf aanwezig is. Vaak is daarbij sprake van tegenstellingen tussen de persoon die iemand wil zijn en de persoon die hij/zij werkelijk is. Tussen deze tegenstellingen ontstaat dan toenemende spanning. In iedere mens is echter een diep verlangen naar heelheid.

Het zogenaamde individuatieproces (ongedeeld worden) zoals Jung dit noemde is op te vatten als een puur menselijk streven naar heelheid. De mens worden die men werkelijk is.

Het Jungiaanse gedachtegoed in de 21e eeuw

Jung heeft met zijn analytische psychologie een stevige basis gelegd waarop anderen hebben voortgebouwd. Zo zijn bijvoorbeeld op Jung’s persoonlijkheidstypen de MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator) en recenter de ALTI© (Alert Type Indicator) -de Europese variant van de MBTI® – gebaseerd . Deze testen worden tot op de dag van vandaag gebruikt. Werken met deze testen kan zeer verhelderend werken op individueel en op groepsniveau (bedrijven, instellingen etc.).

In diverse landen bevinden zich opleidingsinstituten waar aankomend analytische therapeuten zich bekwamen. In Nederland is dat ondermeer het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Daarnaast zijn allerlei diagnostische en therapeutische hulpmiddelen ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling is de mogelijkheid om het Jungiaans gedachtegoed ook toe te passen op en in organisaties.

Mensen vormen organisaties en daarmee geldt ook voor organisaties, dat er sprake is van spanningsvelden tussen de bewuste en onbewuste delen. Ont-moet richt zich daarom op individuen in therapie en coaching, maar tevens op organisaties en instellingen. Ook deze kunnen namelijk veel baat hebben bij een Jungiaanse aanpak.

 

Beroepsverenigingen

 

Wim Janssen is aangesloten bij meerdere beroepsorganisatis.

Hij gaat uit van de beroepscode voor analytisch therapeuten zoals deze onder Jungiaans analytisch therapeuten gebruikelijk is.
Beroepscode voor Analytisch therapeuten Download de Beroepscode voor Analytisch therapeuten

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Vanaf 2010 ben ik ingeschreven als psychosociaal therapeut aangesloten bij de NFG. De NFG hanteert een strenge beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt ondermeer jaarlijkse bijscholing, bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.

Via de NFG is ook geregeld dat Ont-moet volledig aan de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg) voldoet. Bent u ontevreden over de behandeling of heeft u klachten, dan is het uiteraard van belang dat u deze zo snel mogelijk bespreekt. Soms is er sprake van misverstanden en is niet duidelijk, dat u minder of niet tevreden bent.

Veel klachten, onduidelijkheden en/of ontevredenheid zijn in een gesprek vaak gemakkelijk op te lossen. Komen wij er- helaas – niet uit, dan kunt u op de website van de NFG nadere informatie vinden hoe te handelen.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) – Register Therapeut (BCZ®) – Tuchtrecht: TCZ

Ik ben vanaf 1 januari 2015 als Register Therapeut BCZ®) ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg ( RBCZ).

De RBCZ regelt ondermeer zaken zoals tuchtrecht en ziet toe op de kwaliteit van haar aangesloten leden.

De registratie bij RBCZ is voor mij dé mogelijkheid om duidelijk te maken, dat ik in mijn praktijk Ont-moet voor u een betrouwbare partner wil en kan zijn bij uw zoektocht naar uzelf. Deze registratie is voor de complementaire beroepen net zo belangrijk als de BIG-registratie voor bijvoorbeeld verpleegkundigen en artsen. Als verpleegkundige (niet praktiserend) ben ik overigens ook nog steeds in het BIG-register opgenomen. Ook het tuchtrecht is via de RBCZ geregeld en is ondergebracht bij Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

Contact Informatie

Adres :
Ecrevissestraat 9
6191 CH Beek
Telefoon :
Tel: 06 - 42 67 00 06

Heeft u een vraag of wil u extra informatie, vul dan het contactformulier in.